Home

"Een zoektocht naar het nieuwe vraagt om een betrouwbare gids"

Kennismaken


Dag, ik ben Hein Beernink.
In mijn inmiddels 45 jarige loopbaan heb ik altijd met mensen gewerkt: als begeleider, bemiddelaar, coach, adviseur en supervisor. Maar ook als coördinator én als leidinggevende/directeur.
Op het terrein van mens, beroep en organisatie ben ik gespecialiseerd. Mijn empathie maakt dat ik mensen goed aanvoel, snel bereik en vertrouwen wek. Daarnaast heb ik door mijn opleiding, analytisch vermogen en brede ervaring meestal snel in de gaten wat er speelt.
Mijn aanpak en begeleiding zijn gericht op reflectie en bezinning, op (her)oriëntatie, keuzebegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
Heeft u behoefte aan coaching, supervisie of wilt u in gesprek over persoonlijke vragen die u bezighouden, dan spreek ik graag met u.