Reacties

"Hein blinkt uit in het combineren van zorg en menselijkheid. In gesprekken weet hij precies de goede lijn te vinden tussen professionele begeleiding en menselijke aandacht. Hij schuwt geen openhartigheid of realisme. Hein toont begrip en daarbij vaak nieuw inzicht, en kan daardoor advies geven op een manier die nooit vervelend overkomt. Zo heeft hij mij geleerd om open naar mezelf te zijn.
Ik heb met ontzettend veel plezier gesprekken met Hein gevoerd en zal daar altijd met veel genegenheid op terug kijken. Hij heeft me iets mee gegeven wat erg waardevol is: zelfkennis en waardering."
"Wanneer je op reis gaat naar Ithaca, bid dan dat de weg lang mag zijn, vol avontuur, vol kennis."
- Arryon, cliënt counselling oktober 2017


"Hein Beernink houdt van het leven en gaat graag de verbinding aan met anderen om dit leven in volle omvang te genieten. De natuur en het werken met zijn handen is een continue inspiratiebron om ieder gesprek met aandacht, warmte en oprechtheid te kunnen voeren. Hij zorgt ervoor dat zijn cliënten vrij leren zijn om eigen keuzes te maken. Hij praat over de dingen die er echt toe doen en helpt cliënten om zichzelf niet langer voor de gek te houden. Zijn motto luidt: wees oprecht naar jezelf en draag dit uit in je omgeving."
- Sonja van Beveren, vakgenoot

"Hein heeft me op een inspirerende en respectvolle wijze gecoached bij issues op het vlak van werk en privé en de combinatie daarvan. Op een prettige wijze, serieus en met humor hebben we resultaten geboekt. Hein past zijn werkwijze aan wat je nodig hebt en heeft me echt (verder) geholpen."
- Nynke Hovinga, teamleider / beleidscoördinator (coachee)

"Hein is een w
arme en betrokken persoon; hij neemt me serieus. Consequent en stabiel houdt hij overzicht en hij heeft overwicht. Rustig en overwogen met de nodige humor kan hij goed schakelen tussen inhoud en gemoed. In zijn begeleiding kan Hein snel tot verinnerlijking komen."

- Roel Jasper, collega