Werkwijze


"Wilt u momenten van helderheid? Weet dan dat die schaars zijn en ook nog goed verborgen."

 

Als coach en begeleider werk ik vanuit een integratieve methode.

Ik ben breed opgeleid en theoretisch geschoold; gevormd in diverse loopbanen en organisaties en ervaren geworden in het leven door ontmoetingen met mensen in diverse landen en culturen. Kortom: ik heb veel tools in handen gekregen.
Dit alles tezamen vormt mijn kunde om exact dát in te zetten wat nodig is voor de specifieke begeleidingsvraag waarmee ik wordt geconfronteerd.

Als supervisor werk ik via de algemene methode zoals ik die heb geleerd tijdens mijn opleiding supervisiekunde die leidde tot mijn registratie supervisor LVSB.

Kennismaking, intake en evaluatie


In het eerste gesprek onderzoek ik of er van beide zijden voldoende vertrouwen is en de “klik”om met elkaar samen te werken. Een persoonlijke begeleiding immers vergt inzet van twee kanten want is niet vrijblijvend.
Respect en acceptatie zijn de basisvoorwaarden waarop samenwerking tot stand komt. Bij een professioneel gesprek past scherp doorvragen; soms het vuur na aan de schenen leggen van een cliënt en het geven van goede feed-back door een begeleider die neutraal is.
Helder moet ook zijn waar het in het begeleidingsproces om zal gaan; ik hou van transparantie. De coachingsvragen moeten zo helder mogelijk geformuleerd worden maar niet rigide. Dat betekent dat gaande het proces vragen kunnen worden bijgesteld waarbij ik de ingezette lijn bewaak.
Indien de coaching gegeven wordt in opdracht van  een organisatie vindt er altijd, voorafgaande aan de start van het traject, een gesprek plaats met de opdrachtgever. Daarnaast wordt, als essentieel onderdeel van het coachingstraject, een tussentijdse evaluatie opgenomen. Een eindevaluatie is vanzelfsprekend.

Gesprekken

Gesprekken vinden plaats in een sfeer van rust.
Ik heb mijn praktijk namelijk op het landgoed Vosbergen en maak bewust gebruik van de omgeving door coachingsgesprekken ook wandelend te voeren.
Mijn praktijkkamer zelf bevindt zich in de mooie villa die de sfeer ademt van muziek en cultuur temidden van groen,bos en ruimte en als vanzelf uitnodigt tot reflectie.